Hydrovent slukke/ventilasjonsrør

Logg inn for å handle / se priser

HydroVent Europe er et slokke- og ventilasjonsrør. Det er et tillegg
slokkeutstyr for leilighetsbranner. (Går under navnet SV-rør i
brukermanual). En leilighetsbrann er en brann som oppstår i et lukket eller delvis lukket rom
lukkede rom og hvor forbrenningsluften er begrenset og hvor røyken og
varmestrålingen har vanskeligheter med å trenge gjennom. Eksempler på leilighetsbranner er brann
innenfor en brannseksjon, i kjellere, loft eller industrihaller.

 

SV-rørets vannforbruk er ca 450 l/min. Man bør derfor sørge for å rydde ekstra vann og
at det er nok vann tilgjengelig. I praksis betyr det at tankbilen er på plass
eller komme til stedet ganske kort tid etter at slukningsarbeidet har startet. Når
den første brannen er slukket og kun ventilasjon utføres, du kan strupe jetrøret på den
reduserer vannforbruket.

Beskrivelse

SV-røret ventilerer rommet med ejektorvirkning. Vanntåken til ventilasjonsdysen danner en
sugeprosess i ventilasjonsåpningen og branngassene slipper ut gjennom ventilasjonsåpningen. En
forutsetning for at en røykventilasjon skal fungere godt, er å få ekstra luft inn i rommet som skal
ventilert. Slokkemunnstykkets vanntåke kjøler ned branngassene i brannrommet og beskytter
ventilasjonsdysen fra de varme branngassene som strømmer ut gjennom ventilasjonsåpningen.

Plassering av SV-røret i vinduet til brennrommet

MERK FØLGENDE! Bruk alltid fullt verneutstyr da røyk og knust glass kan forårsake fare.
Stå ved siden av vinduet.
Knekk vinduet med vindusspikeren.
Fjern glassbiter fra vinduskarmen med SV-røret.
Plasser SV-røret i nedre kant av vindusåpningen.
Sørg for at stengeventilen er åpen.
Åpne jetrørventilen.
Plasser slangen langs sideveggen.
Slokkedysekranen kan stenges når branngassene er avkjølt.
Rekylen fra ventilasjonsdysen skyver røret innover og prøver å banke det inn i vindusåpningen. Vekten og
retningen på røret forhindrer det. Hvis SV-røret er slått av, hindrer holdekroken at det faller ned
fra vindusåpningen.

Plasser SV-røret til vindusåpningen i andre etasje

Koble til skjøtrøret og fest lukkeremmen til brannhanen.
Åpne slokkeventilen og jetrørventilen.
Stå ved siden av vinduet.
Knekk vinduet med vindusspikeren.
Fjern glassbiter fra vinduskarmen med røret.
Plasser SV-røret i midten av vindusåpningen.
Åpne vannstrømmen fra manifolden.

Når du bruker slukkerøret, lukker du slokkeventilen med lukkeremmen.

Ventilasjonsåpningen kan være fra 0,3-6m2. Hvis
ventilasjonsåpningen er liten plasser SV-røret slik at
ventilasjonsmunnstykket kommer lenger ut, så er det ventilasjon
effekten bedre.

Ventilasjonsåpningen kan være fra 0,3-6m2. Hvis
ventilasjonsåpningen er liten plasser SV-røret slik at
ventilasjonsmunnstykket kommer lenger ut, så er det ventilasjon
effekten bedre.

Slokkeangrep sammen med SV-røret

Det ble påsatt brann i et rom i husets øverste etasje, det fikk fortsette til kl
temperaturen steg kraftig og hele øverste etasje på 45 m2 ble fylt med røyk.
Etter det ble SV-røret plassert i vinduet på rommet. Ekstra luft strømmet inn
i rommet fra underetasjen via trapperommet gjennom døråpningen. I følge
termokameraet senket temperaturen med ca. 120 grader på 15 sekunder. Og
etter 1 minutt og 45 sekunder var sikten fri i rommet der brannen ble startet.
SV-røret slukket ikke den første brannen, men fjernet de varme branngassene og
vanndampen fra brannrommet, noe som skapte gode forhold for
slokkeparet for å slukke den første brannen.

SV-røret kan fungere som en effektiv supplerende slokkemetode, men brukt feil kan
det spredte brannen. Som regel kan man si at SV-røret alltid trenger en til
slokkemetode parallelt, selv om det kun ville være snakk om slokking utenfra.